Strona rentacargobike.pl

Nasze i rekomendowane wypożyczalnie rowerów cargo:
1.Ząbki koło Warszawy, ul.Żeromskiego 22.  - 9km od Starego Miasta (45min jazdy rowerem cargo, ok.80% trasy po ścieżkach rowerowych), 4km z Bódna (20min jazdy rowerem przez ul.11-go listopada, Bystra, Kondratowicza)

Godziny otwarcia PONIEDZIAŁEK-NEDZIELA 08:00-19:00 - umawiamy się też indywidualnie z klientami na dowolną godzinę!!!
Rezerwacje carbike tel.600236369  lub email: rent@flexicargobike.pl


Dojazd z Warszawy  autobusem nr 199, przystanek Wyspiańskiego lub pociągiem z Dworca Wileńskiego (15min pieszo)


Oferujemy Państwu wynajem rowerów cargo naszej marki - FlexiCargoBike City_ONE i MALUCH.
MALUCH jest mniejszym i lżejszym rowerem cargo, idealny dla Pań.
City_ONE jest dużym, solidnym cargobike'iem o bardzo przyjemnej charakterystyce jezdnej, idealny dla Panów ale Panie też nim lubią jeździć.


UWAGA!!!
W naszej nowej ofercie dowóz roweru do klienta od 60PLN  w jedną stronę maksymalnie 5km od wypozyczlni! Zapytaj o koszt dowozu do na rent@flexicargobike.pl
Wypożyczalnia ZĄBKI - CENNIK wynajmu modeli  CITY_ONE lub MALUCH:

1. Do 4 godzin - 100 PLN - w godzinach pracy wypożyczalni 08:00-19:00
2. Do 8 godzin - 120 PLN - w godzinach pracy wypożyczalni 08:00-19:00

3. Jedna doba - 160 PLN
4. Dwie doby   - 200 PLN
5. Trzy doby    - 250 PLN
6. Weekend   - 290 PLN
7. Pięć dób    - 350 PLN
8. Tydzień     - 400 PLN

Kaucja zwrotna za rower cargo 300PLN - w gotówce!

Dla firm doliczamy dodatkowe 30% do powyższych cen.
W przypadku zwrotu roweru ubrudzonego za mycie i czyszczenie roweru pobieramy z kaucji 60PLN!

Jazda testowa bezpłatna w lokalizacji wypożyczalni!
Jeśli po wypożyczeniu naszego cargbike'a zamówisz nasz rower towarowy - za wypożyczenie nie płacisz nic! *


*dotyczy najmu nie dłuższego niż trzy dni/weekend.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW TOWAROWYCH.

Korzystanie z naszych rowerów towarowych odbywa się na następujących zasadach:

1. Rowery są przeznaczone do prowadzenia przez osobę pełnoletnią
2. Rowery można wypożyczyć po podpisaniu potwierdzenia zapoznania się z regulaminem, instrukcją towaroweru, umowy najmu i opłacenia kaucji zwrotnej w wysokości min. 300PLN (ustalanej indywidualnie) oraz odbyciu jazdy testowej.
3. Zabrania się przekraczania dopuszczalnych ładowności roweru, które wynoszą 100 kg w skrzyni ładunkowej i 15 kg na tylnym bagażniku.
4. Przewóz dzieci jest możliwy w skrzyni ładunkowej na przeznaczonych do tego celu ławeczkach (2 miejsca) lub w dedykowanych fotelikach. Łączna waga dzieci nie powinna przekraczać maksymalnej ładowności skrzyni ładunkowej. Dzieci w trakcie jazdy powinny korzystać z przeznaczonych dla nich pasów bezpieczeństwa. W trakcie jazdy dzieci powinny pozostać w pozycji siedzącej i nie wystawiać rąk lub innych części ciała poza obrys skrzyni ładunkowej.
5. Rower nie jest przeznaczony do przewozu produktów niebezpiecznych tj. w szczególności żrących, łatwopalnych itp. należy dążyć do jak najniższego umiejscowienia środka ciężkości ładunku. Ładunek musi być rozmieszczony równomiernie i nie powinien wystawać poza obrys skrzyni ładunkowej.
6. Użytkownik roweru od chwili wypożyczenia przez cały okres korzystania z roweru cargo nie może znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W przypadku wątpliwości, wypożyczający zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zwrotu lub odmowy udostępnienia roweru towarowego. O zaistniałej sytuacji wypożyczający może powiadomić uprawnione do kontroli organy.
7. Użytkownik w momencie wypożyczenia jest zobowiązany do:
- wpłaty zwrotnej kaucji
- okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem
– wynajmujący może poprosić o 2gi dokument ze zdjęciem w celu weryfikacji
- zapoznania się z regulaminem i podpisania oświadczenia o jego akceptacji;
- pozostawienia numeru telefonu kontaktowego posiadanego przy sobie telefonu komórkowego
- wskazania planowanego czasu zwrotu cargobike
- zapoznania się z warunkami ubezpieczenia i złożenia oświadczenia o ich akceptacji.
8. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
9. Użytkownik jest zobowiązany do:
- dbania o powierzony sprzęt, w tym o jego bezpieczeństwo i właściwe przechowywanie;
- korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem;
- posiadania przy sobie przez cały czas korzystania z roweru sprawnego i aktywnego telefonu komórkowego wskazanego w punkcie poprzednim
- przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego, przepisów miejscowych i zaleceń wypożyczającego;
- zwrotu roweru w określonym czasie i stanie niepogorszonym w stosunku do stanu w jakim rower został wydany
- poinformowania o wszelkich uszkodzeniach lub brakach w wypożyczonym rowerze
- poinformowania o wszelkich szkodach zaistniałych w trakcie najmu
10. Zabrania się udostępniania roweru osobom trzecim!
11. Zabrania się demontażu elemntów roweru!
12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wynajęty rower i za szkody związane z korzystaniem z niego oraz skutki wypadków i stłuczek wynikłych z winy kierującego rowerem cargo.
13. W przypadku awarii lub zaistnienia szkody w mieniu osób trzecich, Użytkownik ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia Wypożyczającego o tym fakcie dzwoniąc na wskazany numer telefonu
14. W przypadku kolizji z innym uczestnikiem ruchu (rower, samochód, osoba piesza) Użytkownik ma obowiązek poinformowania wypożyczającego o zaistniałym fakcie na wskazany numer telefonu i postepowania w-g instrukcji wypożyczającego, o ile nie stoi to w sprzeczności z koniecznością uzyskania opieki medycznej lub udzielenia pomocy medycznej osobie trzeciej. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia kroków zmierzających do minimalizacji zaistniałych szkód i uniknięcia powstania dalszych szkód.
15. Wypożyczający ma prawo odmówić wypożyczenia lub ograniczenia czasu trwania wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.Jeśli po wypożyczeniu cargbike'a zamówisz nasz rower towarowy - za wypożyczenie nie płacisz nic!

Copyright 2014-2022 FlexiCargoBike.pl v.1.7